Przeskocz do treści

incorrect Active Directory tombstoning of DNS objects

If you have dns on 2008r2 or 2003 you should install hotfix http://support.microsoft.com/kb/2548145/en-us

Klonowanie kontrolerów Active Directory w Windows Server 2012

Chris Polewiak

Jak można wykonać klona kontrolera domeny wykorzystując Windows Server 2012.

 1. Operację można przeprowadzić tylko na wirtualizatorze, który wspiera funkcjonalność VM-Generation-ID – m.in. Hyper-V 3.0
 2. Autoryzuj oryginalny źródłowy kontroler AD poprzez dodanie tego kontrolera do grupy Cloneable Domain Controllers w Active Directory.
 3. Potwierdź czy źródłowy kontroler można sklonować, poprzez polecenie PowerShell
  Get-ADDCCloningExcludedApplicationList
 4. Sprawdź czy lista zainstalowanych aplikacji będzie działać poprawnie jeśli zostanie zmieniona nazwa komputera lub jego SID. Musisz usunąć niekompatybilne oprogramowanie z źródłowego kontrolera DC zanim przeprowadzisz dalsze operacje.Dla pozostałego oprogramowania jeśli jest kompatybilne z procesem klonowania – zaktualizuj listę kompatybilności:
  Get-ADDCCloningExcludedApplicationList –GenerateXML
 5. Skonfiguruj oryginalny kontroler z instrukcjami do konfiguracji klona DC poprzez poniższe polecenie PowerShell. Utworzy ono plik o nazwie DCCloneConfig.xml w katalogu NTDC DIT (domyślnie C:\Windows\NTDS). Przykładowy plik jest dostępny pod adresem C:\Windows\System32\SampleDCCloneConfig.xml
  New-ADDCCloneConfigFile
  -CloneComputerName "Nazwa_nowego_DC" \
  -SiteName "Nazwa_Site_AD" \
  -Static -IPv4Address "Adres_IP_nowego_DC" \
  -IPv4SubnetMask "Maska_podsieci_nowego_DC" \
  -IPv4DefaultGateway "Adres_gateway_nowego_DC" \
  -IPv4DNSResolver "Adres_IP_serwera_DNS" \
  -PreferredWINSServer "Adres_IP_serwera_WINS"
 6. Wyłącz maszynę wirtualną…

View original post 179 słów więcej

WMF 4.0 aka powershell 4

powershell 4.0 (WMF 4.0) came – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855

remember to have .NET 4.5 – http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653

what’s new in PoSH – http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh857339.aspx

sccm 2012 error 0x80070032

when you receive error 0x80070032 while deploying os via sccm 2012, you should look in smsts.log:

...
System partition not set ApplyOperatingSystem 2013-10-24 12:50:01 1904 (0x0770)
Unable to locate a bootable volume. Attempting to make C:\ bootable. ApplyOperatingSystem 2013-10-24 12:50:01 1904 (0x0770)
...
Unable to find the system disk ApplyOperatingSystem 2013-10-24 12:50:01 1904 (0x0770)
...
Failed to make volume C:\ bootable. Please ensure that you have set an active partition on the boot disk before installing the operating system.
Unspecified error (Error: 80004005; Source: Windows) ApplyOperatingSystem 2013-10-24 12:50:01 1904 (0x0770)
...
Failed to run the action: Apply Operating System. 
Unspecified error (Error: 80004005; Source: Windows) TSManager 2013-10-24 12:50:01 1500 (0x05DC)
...

you should do DISKPART

 • Select Disk 0
 • Clean

and start installing process again.

http://social.technet.microsoft.com/Forums/systemcenter/en-US/1564eb5b-54dd-4f4f-889f-03f7ad010cd7/failed-to-run-task-sequence-error-0x80070032?forum=configmgrosd

kms error 0xc004f015

0xc004f015: The Software Licensing Service reported that the license is not installed.
SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED

because

◦You try to install a Windows 7 KMS host key (CSVLK) on a Windows Server 2008 R2 KMS host.
◦You try to install a Windows 8 KMS host key (CSVLK) on a Windows Server 2008 R2 KMS host or a Windows Server 2012 KMS host.
◦You try to install a Windows 8.1 KMS host key (CSVLK) on a Windows Server 2008 R2 KMS host or a Windows Server 2012 KMS host or a Windows Server 2012R2 KMS host.

http://support.microsoft.com/kb/2885698/en-us

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867.aspx

MTS 2013 day 2/2

MTS day two:

20131023-101806.jpg

Czytaj dalej…

MTS 2013 day 1/2

Time for Microsoft Technology Summit 2013 Warsaw Poland.

Some pics:

20131022-095616.jpg Czytaj dalej…

audit rename of file

how to trace audit rename of file – http://whatevernetworks.com/?p=108  – there is delete process

audit objects access (technet): http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776774(WS.10).aspx

remote powershell to azure vm

if you do first shoot with powershell on remote azure vm remember to do some work with certificate.

look here: http://fabriccontroller.net/blog/posts/using-remote-powershell-with-windows-azure-virtual-machines/ for instructions.

_msdcs zone

Good explanation of _msdcs zone in DNS AD – http://standalonelabs.wordpress.com/2011/05/08/what-is-the-_msdcs-subdomain/